Kehtestav käitumine.

Blogi

Kommenteeri

Kuidas olla ise õnnelikum ning tervemates suhetes nii partneri kui sõpradega. Head suhted põhinevad enesekehtestava ja lugupidava käitumise äraõppimisel. Kehtestava käitumisega paneme oma vajadused maksma ilma teiste omi riivamata. Oma tundeid ja eelistusi väljendame sel juhul otse ja ausalt. Samal ajal tunnen huvi ka teise inimese soovide ja tunnete vastu.

Sageli on suhtes rahulolematuse põhjus just see, et ei julgeta väljendada enda tegelikke ootusi ja kui neid ei väljenda partnerile (ka sõpradele) siis ühelt poolt olen ise õnnetu ja teiselt poolt ei pruugi sõbrad ja sinu partner aimata sinu tegelikke vajadusi. Mingitel põhjustel surume oma vajadused tahaplaanile ja rahulolematus suureneb.

Kuidas saada õnnelikumaks ja tervemaks oma suhetes? Kui sa tundsid end eelmises kirjelduses ära siis alusta juba täna oma suhtlemise muutmist. See võib sinu lähedastele tunduda esialgu uudne, ollakse üllatunud (nad on harjunud, et oled jätnud end tahaplaanile) aga muutes oma käitum

ist, muutuvad suhted, sinuga hakatakse arvestama, saad ise olla õnnelikum.

Kehtestavas käitumises on 3 olulist põhimõtet:

 • Toetun faktidele
 • Olen teadlik iseenda ja teiste tunnetest
 • Oskan esitada oma soove selgelt ja lugupidavalt

Selge eneseväljendus on oskus anda teada enese vajadustest mina-keeles, arvestades teise inimese vastuvõtuvõimet. Mina - keeles selgitatakse, mida tegelikult tahetakse, esitatakse arvamust, mis on oluline või millega ei olda rahul.

Miks me siis sageli ei oska või mis on põhjused, et me ei julge olla enesekehtestavad?

 • Liiga kõrge või liiga madal enesehinnang
 • Materiaalne ellusuhtumine
 • Liiga kõrged nõudmised teistele ja iseendale
 • Ülekaalukas agressioon või altruism (tahtlik teise heaolu või teise huvide järgimine ilma omapoolset otsest kasu taotlemata) 
 • Liiga kõrge või madal saavutusvajadus
 • Tahtehalvatus
 • Õpitud abitus
 • Komplekside rohkus
 • Harimatus
 • Madal suhtlusoskus ja madal emotsionaalne intelligentsus
 • Ühepäevaliblika sündroom
 • Madal empaatiavõime
 • Valelikkus, püsimatus, jäikus
 • Väsimus – frustratsioon

Kehtestava käitumise üheks eesmärgiks on õppida valikuid langetama ja et inimeste vahel valitseksid võrdsed ja inimlikud suhted. Kehtestav käitumine soodustab seda kõike, võimaldab meil lähtuda oma parimatest huvidest, seista kartuseta enda eest, vabalt ja ausalt väljendada oma tundeid, piiramata teiste huve.

Enesekehtestamise võtmesõna on valik. On raske ennast kehtestada juhul, kui teine pool on abitu, haige, vana või väga nõrgal positsioonil. Valik käituda mittekehtestavalt on valik ja seega adekvaatne käitumine. Kus ma ei soovita olla ennast kehtestav:

 • Väga tundlik inimene - võtab kehtestavat käitumist rünnakuna, pole mõtet teisele haiget teha.
 • Üleliigsus – kui keegi teeb sulle ülekohut, enne kui sa vastata jõuad, vabandab, siis pole mõtet n.ö. juuksekarva lõhki ajada.
 • Mõistev suhtumine – igal inimesel võib olla halb päev, ära tee seda talle veelgi raskemaks. Kuid ära lase ennast ära kasutada, seega kehtesta olenevalt olukorrast.
 • Manipulaatorid ja võimatud inimsed  - mõned inimesed on nii ebameeldivad, et pole mõtet nendelt respekti oodata ega nendega jännata. Lahtku nende juurest aga ära kasuta seda põhimõtet liiga sageli!

Millega võiksid arvestada enne kui alustad enesekehtestamisega ja enda muumisega?

 • Sul ei õnnestu muuta teise inimese isiksust ega tema käitumise totaalset muutust. Sa saavutad vaid muutuse sinusse suhtumises. Näiteks. Keegi küsib sinult alati väga isiklikke küsimusi siis saad alati vastata: Ma soovi sellel teemal rääkida.
 • Ära satu nõiaringi. Inimesed kes end pidevalt kehtestavad on igavad, jõulised. Tee oma arvamused teatavaks soojalt ja sõbralikult, ära liialda.
 • Inimesed ei loe sinu mõtteid. Kui sa ei ütle neile, mida sa soovid või vajad, siis nad ei tea seda. Seega väljenda ennast selgelt ja arusaadavalt aga austavalt ning rahulikult.
 • Ole sina ise. Igal inimesel on oma viis olla ennastkehtestav, kehtestamine ei ole universaalne.
 • Ole lahke, see aitab kaasa võrdsele ja täisväärtuslikule suhtele. Võimalus käitumisega eksida on väikem ja sind ei peeta koletiseks.
 • Ole järjekindel, muidu tulemusi ei saavuta, aga ära muutu liiga pealetükkivaks, näägutamine on samuti liiast.
 • Sa ei saa teha kedagi õnnelikuks või õnnetuks. Teised vastutavad oma tunnete eesti ise ja sa ei saa panna kedagi seda või teist tunnet tundma.
 • Igas suhtes on ebakõlasid, see on loomulik. Aktsepteeri seda.
 • Ära ole ohver.
 • Ära manipuleeri ega kasuta teisi ära.
 • Ära kurvasta asjade üle mida sa muuta ei saa.
 • Võta enesele hoiak, et sa proovid teha asju nii hästi, kui sa suudad. Kui sinu toimivise viis kellelegi ei meeldi, siis on see tema probleem.
 • Harjuta, kuid ära muutu perfektseks, siis võivad vastused ja reageeringud muutuda väga mehaaniliseks, ebausutavaks, mõjud võltsina.
 • Pea meeles, et enesekehtestamine ei tähenda agressiivsust!
 • Enne kui otsustad ennast kehtestada, mõtele võimalikele tagajärgedele.
 • Ära mägi psühhiaatrit ega proovi kogu aeg mõistatada, mida teised mõtlevad või kuidas käituvad, et siis selle järgi oma käitusmist seada. Isegi profid ei suuda seda.

Kõik inimsuhted on seotud enesekehtestamisega (või mitte kehtestamisega). Kõigil on õigus enesekehtestamisele, aga sellega ei tohi liialdada. Meie ühiskonnas tundub sageli riskantne olla lahke ja hea. Maailm on täis manipulaatoreid ja kurjust .... Stop! Ära kunagi eelda halvimat või sa oledki oma hirmude küüsis.

Enesekehtestamine tähendab pigem lähedasi ja väärikaid inimsuhteid, südamlikult (nii heade kui ka raskete) tunnete väljendamisi. 

Lisa kommentaar

Email again: