Ole viks ja viisakas!

Blogi

Kommenteeri

Me sünnime kõik puhta hinge ja avali südamega. Miks mõned inimesed kavavad viiakaks ja inteligentseks inimeseks ja teised mitte, see on küsimud. Me kõik tuleme oma lapsepõlvest aga kujundame oma elu ise, valime ise oma käitumisemaneerid. 

Mida annab Sulle viisakas käitumine? Selle kohta on mitmeid väiteid mis pädevad.
Viisakus ja tagasihoidlikkus annavad tunnistust inimese haritusest
või Viisakus ei maksa midagi, kuid selle eest võib kõike osta.
Miks ma sellest kirjutan? Ilmselt selle pärast, et meil on üsna levinud kommete sihilik eiramine ehk ülbus. Tõusiklikus ja ülbus käivad sageli käsikäes - materiaalne eluhoiak lämmatab vaimse. Hälbiv käitumine on normide eiramine. Seda võiks käsitleda kui hälbivat käitumist, mis on sarnane teismeliste käitumisele, kus rikutakse norme teadlikult.
Küll aga on kurb, kui täiskasvanu käitub nagu puberteediealine. Siia alla käib ka kombelõtvus, mis on ühiskonnas üsna nakkav. Suure tõenäosusega jäävad ausad ja positiivselt mõtlevad inimesed süüdlaseks seal, kus ebaausad mõistetakse õigeks. Positiivsetel vaadetel on raske leida kõlapinda, nendest saadakse tihti valesti aru, ideoloogiline pahn levib aga hõlpsasti, sest negatiivne energia soosib kombelõtvust, pealiskaudsust, vaimuvaesust ja maitsetust. Tean oma elust inimesi, kes alati, igal pool räägib teistele vahele, räägi üle, kuulamata inimesi lõpuni ning ennast vabandades, et ma olen selline, ma kohe pean vahele segama. See näitab, et teiste mõtted ei ole tähtsad, ainult tema mõtted on väärt kuulamist ning tähelepanu. Viisakas inimene lihtsalt jääb vait ja taandab ennast vestlusest.


Viiskus algab lastetoast ning lapsed õpivad eeskujust. Niisama ei ole ütlus, et Inimene on oma kodu peegelpilt. Juba väikesed lapsed kordavad järele seda, mida nad on näinud. Aaastase lapse tegutsemine põhineb 70% ja nelja-aastase oma 30% matkimisel. Viisakus ei ole kaasasündinud, vaid isiksuse 100% arendatav sotsiaalne omadus.
Lastetoa all mõistetakse kombeid ja suhtlemist mida keegi on lapsepõlvekodus õppinud.
Viisakuse astmed jaotatakse nii:

 • Kommete mitteteadmine  ehk matslikus, n.ö. mees metsast; saab alguse kodus, inimene saab hea tahte juures ennast muuta;
 • Kommete eiramine ehk jämedus, ülbus, kõrgenenud enesehinnang või on tegu sotsiaalse psühhopaadiga ja kahjuks kohtab seda päris palju;
 • kohmakus ehk kommete kuidagimoodi täitmine või kohtmetus, mille taga võib olla hirm - agorafoobia;
 • Kombelõtvus ehk lihtsalt teadlik hoolimatus või tahtmatus kehtivaid käitumisnorme järgida. Kahjuks ka ühiskonnas levib kui nakkus;
 • Jäine, täpne ja rõhutatud viisakus ehk valeviisakus; Kasutatakse trügimisel ametiredelil, et sööbida mällu, trügida seltskonda või sooviga kõikidega hästi läbi saada; teine variant kus just kardetakse kaotada positsiooni, seltskonda, sooviga kõikidele meeldida. Tihti saavutatakse vaimses seltskonnas hoopis vastupidine tulemus.
 • peenutsemine ehk ülemängitud viisakus;
 • lipitsemine ehk pugejalik viisakus; On üsna läbinähtav, paneb kahtluse alla inimese siiruse ja usaldusväärsuse.
 • usalduslikkus ehk diskreetne viisakus; Diskreetsusega kaasneb saladusi hoidev kombekus. Diskreetne inimene on sageli kogu seltskonna hing, oskab inimesi võõrasse seltskonda sulanduda;
 • peenetundelisus ehk delikaatne viisakus; Inimene, kes ei heida varju teistele, oskab olla tähelepanelik ja mõistev;
 • taktitunne kui viisakuse kõrgeim aste. Oskus igas olukorras käituda adekvaatselt, teab mis on sobilik ja mis mitte, tugevalt on seotud taktitunne empaatiavõimega. Ei ütle seda mis mõtleb, vaid ainult seda, mida peab teistele kasulikuks. Sellega käib kaasa ka tasakaalukus ja kannatlikkus. Teab millal olla otsekohene ja millal suu kinni hoida.

Tuntud USA eneseabikirjanik Dale Carnegie on oma teoses rõhutanud, et kui oskame mitte ainult ühel, vaid mitmel eri moel viisakad olla, oleme leidnud võtmekimbu selleks, "Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi", ent ka lisavõimaluse kuidas ennast muuta.
Viisakas käitumine:

 • suurendab psühholoogilist lähedust;
 • hoiab toimuva kindla kontrolli all;
 • rõhutab inimse väärikust, haritust, loovust, autoriteeti;
 • tugevdab sõprust ning aitab teha õigeid valikuid;
 • suurendab tutvus- ja suhtlusringkonda;
 • aratab teistes huvi sinu isiksuse vastu;
 • aitab vältida formaalsusi;
 • aitab vältida piinlike olukordi;
 • aitab vältida vääritimõistmist ja sildistamist;
 • tõendab oma mõtete ja tegevuste paindlikkust;
 • väljendab aupaklikkust ja heasoovlikust;
 • aitab teistel ennast vabamalt ja julgemalt väljendada;
 • arendab empaatiavõimet ja tolerantsust;
 • motiveerib elujaatust ning annab väärtustele positiivsed hinnangud.

Lisa kommentaar

Email again: